Hỗ trợ tối đa 5 tệp, mỗi tệp có kích thước 10M. được
Shenzhen Yijin Hardware Co., Ltd. 86--075523502273 information@yijinsolution.com

Bộ phận CNC 5 trục

chất lượng Bộ phận CNC 5 trục Dịch vụ
Nhà - Dịch vụ - Bộ phận CNC 5 trục

Bộ phận CNC 5 trục

Triển lãm mẫu

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm tất cả các ngành công nghiệp và tiếp cận tất cả các nơi trên thế giới.Chúng tôi có thể tạo ra tất cả các loại sản phẩm cho bạn theo thiết kế của bạn.